ترامپ: هفته آینده ممکن است شاهد افزایش بزرگ شیوع کرونا باشیم

گروه ویدئو الف،   3990119120

رئیس جمهور آمریکا: بسیار مهم است که این پیشرفت قبل از رسیدن به افزایش (شیوع) انجام شده است زیرا ما هفته آینده ممکن است افزایش بزرگی داشته باشیم. ما در حال فراهم کردن منابع زیاد و متفاوتی در مکان های مختلف به خصوص در جاهایی هستیم که این افزایش قرار است روی دهد. منابع موجود در انبارهای ملی باید به دست مبارزان ما (کارکنان پزشکی) برسد. آنها مبارزان ما هستند.

آخرین عناوین