گزارش شبکه ترکیه از نقاهتگاه ایران مال

گروه ویدئو الف،   3990119114

مجتمع تجاری ایران مال که با همت مسئولان و مردم تبدیل به یک نقاهتگاه برای بیماران کرونایی شده توجه شبکه ترکیه ای را به خود جلب کرده است.

آخرین عناوین