بازگشت اموال به بیت المال در ماه های پایانی ۹۸ چقدر بود؟

گروه ویدئو الف،   3990119096

انتقال ۱۵۰۰ میلیارد تومان از اموال تعاونی افضل طوس به بانک مرکزی؛ انتقال ۱۴۵۰ میلیارد تومان از اموال تعاونی وحدت به بانک مرکزی؛ انتقال ۳۰۰ میلیارد تومان از تعاونی فرشتگان به بانک مرکزی انتقال ۶۰۰ میلیارد تومان از موسسه ثامن الحجج به بانک مرکزی و ۴۳۵ میلیارد تومان به مردم و سپرده گذاران این موسسه.... اموال و دارایی های دیگر ثامن هم شناسایی شده

آخرین عناوین