ممنوعیت ورود مسافران به مشهد

گروه ویدئو الف،   3990119084

معاون استانداری خراسان رضوی: هموطنان به هیچ عنوان در نیمه شعبان به مشهد سفر نکنند.