تولید ابزاری خاص برای پیشگیری از ابتلا به کرونا

گروه ویدئو الف،   3990116060

یک شرکت تولیدی جسمی را شبیه به کلید برای پیشگیری ابتلا به ویروس کرونا طراحی کرده که بدون لمس دستگیره درها یا کلید آسانسورها می توان از آن ها استفاده نمود.

آخرین عناوین