رزمایش مشترک مدافعان سلامت

گروه عکس الف،   3990112070

رزمایش مشترک مدافعان سلامت، صبح سه‌شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ با حضور نیروهای سپاه، سازمان بسیج مستضعفین، وزارت بهداشت، سازمان آتش نشانی، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در منطقه ۱۳ برگزار شد. این گزارش تصویری به ضدعفونی کردن بخش‌های مختلف پایانه مسافری شرق می‌پردازد/فارس

رزمایش مشترک مدافعان سلامترزمایش مشترک مدافعان سلامترزمایش مشترک مدافعان سلامترزمایش مشترک مدافعان سلامترزمایش مشترک مدافعان سلامترزمایش مشترک مدافعان سلامترزمایش مشترک مدافعان سلامترزمایش مشترک مدافعان سلامترزمایش مشترک مدافعان سلامترزمایش مشترک مدافعان سلامترزمایش مشترک مدافعان سلامترزمایش مشترک مدافعان سلامترزمایش مشترک مدافعان سلامترزمایش مشترک مدافعان سلامترزمایش مشترک مدافعان سلامترزمایش مشترک مدافعان سلامترزمایش مشترک مدافعان سلامترزمایش مشترک مدافعان سلامترزمایش مشترک مدافعان سلامت