آمار بروز جهانی درباره کرونا / بیش از ۵۵۵۰ مورد ابتلای جدید در اسپانیا

محمدسجاد بهرامی، گروه عکس الف،   3990106080

این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر متعلق به امروز ۶ فروردین است.