۲۳ روز است فرزندانم را ندیده‌ام/ به فکر ما هم باشید

گروه ویدئو الف،   3990103114

پرستار بخش کرونا بیمارستان امام رضا (ع) مشهد با چشم‌هایی اشکبار از دلتنگی خود برای فرزندانش گفت و از مردم خواست این روزها را تحمل کرده و در خانه بمانند.