پیام رهبری به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی

گروه عکس الف،   3990101015

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام نوروزی خود سال ۱۳۹۹ را سال « جهش تولید » نامگذاری کردند.

پیام رهبری به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسیپیام رهبری به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسیپیام رهبری به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسیپیام رهبری به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسیپیام رهبری به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسیپیام رهبری به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسیپیام رهبری به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی