تب خرید گل در روزهای کرونایی

گروه عکس الف،   3981229060

علی رغم توصیه‌های موکد مبنی بر قرنطینه خانگی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، باز هم شاهد حضور مشتریان هرساله در میادین گل و بی توجهی به هشدار‌های عدم حضور در مکان‌های پرجمعیت هستیم. این علاقمندان به گل غافل از آن هستند که این بار احتمال دارد نه فقط گل بلکه تب و ویروس کرونا را به خانه سوغات ببرند/میزان

 تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی تب خرید گل در روزهای کرونایی
ابر آروان

آخرین عناوین