بهبودی مسن‌ترین فرد مبتلا به کرونا در ایران

گروه عکس الف،   3981229046

«خاور احمدی»، مسن‌ترین فرد مبتلا شده به ویروس کرونا در ایران است که در آستانه ۱۰۴ سالگی توانست این ویروس ناخوانده را شکست دهد. این بانوی سمنانی روز گذشته با وضع عمومی خوب از بیمارستان کوثر سمنان مرخص شده است و هم‌اینک دوره نقاهت را می‌گذارند/فارس

بهبودی مسن‌ترین فرد مبتلا به کرونا در ایرانبهبودی مسن‌ترین فرد مبتلا به کرونا در ایرانبهبودی مسن‌ترین فرد مبتلا به کرونا در ایرانبهبودی مسن‌ترین فرد مبتلا به کرونا در ایرانبهبودی مسن‌ترین فرد مبتلا به کرونا در ایرانبهبودی مسن‌ترین فرد مبتلا به کرونا در ایرانبهبودی مسن‌ترین فرد مبتلا به کرونا در ایرانبهبودی مسن‌ترین فرد مبتلا به کرونا در ایرانبهبودی مسن‌ترین فرد مبتلا به کرونا در ایرانبهبودی مسن‌ترین فرد مبتلا به کرونا در ایرانبهبودی مسن‌ترین فرد مبتلا به کرونا در ایرانبهبودی مسن‌ترین فرد مبتلا به کرونا در ایرانبهبودی مسن‌ترین فرد مبتلا به کرونا در ایران
ابر آروان

آخرین عناوین