چگونه زنجیره شیوع کرونا را قطع کنیم

گروه ویدئو الف،   3981229038

برخی از نکات که برای قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا در این ایام باید رعایت کنیم