چهره‌هایی که کرونا گرفتند

گروه ویدئو الف،   3981229037

چهره‌های زیادی در دنیا به کرونا گرفتار شده‌اند، از پادشاه تا نخست‌وزیر.