مزایای ثبت نام در سامانه غربالگری کرونا

گروه ویدئو الف،   3981229021

در این ویدیو کوتاه در مورد ویژگی و مزایای ثبت نام در سامانه غربالگری ویژه کرونا آشنا شوید.