روزهای خلوت بازار تهران

گروه عکس الف،   3981228031

با شیوع بیماری کرونا در کشور و درخواست‌های وزارت بهداشت و مسئولان از مردم مبنی بر ماندن در منزل، و همچنین درخواست اصناف بازار بزرگ تهران که روزانه شاهد جمعیت قابل توجهی از مردم بود اکنون اکثر مغازه‌های آن تعطیل و تقریبا خالی از خریدار است.

روزهای خلوت بازار تهرانروزهای خلوت بازار تهرانروزهای خلوت بازار تهرانروزهای خلوت بازار تهرانروزهای خلوت بازار تهرانروزهای خلوت بازار تهرانروزهای خلوت بازار تهرانروزهای خلوت بازار تهرانروزهای خلوت بازار تهرانروزهای خلوت بازار تهرانروزهای خلوت بازار تهرانروزهای خلوت بازار تهرانروزهای خلوت بازار تهرانروزهای خلوت بازار تهرانروزهای خلوت بازار تهرانروزهای خلوت بازار تهرانروزهای خلوت بازار تهرانروزهای خلوت بازار تهرانروزهای خلوت بازار تهرانروزهای خلوت بازار تهرانروزهای خلوت بازار تهرانروزهای خلوت بازار تهرانروزهای خلوت بازار تهرانروزهای خلوت بازار تهرانروزهای خلوت بازار تهرانروزهای خلوت بازار تهران

عناوین مرتبط

آخرین عناوین