دستگیری بیش از ۶۰ محتکر در تهران

گروه ویدئو الف،   3981227086

اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه خبر داد: دستگیری بیش از ۶۰ محتکر فقط در تهران!