توزیع بسته های حمایتی بین آسیب‌دیدگان کرونا

گروه عکس الف،   3981227082

"جمعیت امام رضائی ها" متشکل از جهادگران داوطلب، برای کمک به معیشت خانواده‌های کم بضائت و آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا درقم، ۴۵۰ بسته‌ اقلام غذایی و بهداشتی را با کمک خیرین تهیه و میان آنان توزیع کرد.

توزیع بسته های حمایتی بین آسیب‌دیدگان کروناتوزیع بسته های حمایتی بین آسیب‌دیدگان کروناتوزیع بسته های حمایتی بین آسیب‌دیدگان کروناتوزیع بسته های حمایتی بین آسیب‌دیدگان کروناتوزیع بسته های حمایتی بین آسیب‌دیدگان کروناتوزیع بسته های حمایتی بین آسیب‌دیدگان کروناتوزیع بسته های حمایتی بین آسیب‌دیدگان کروناتوزیع بسته های حمایتی بین آسیب‌دیدگان کروناتوزیع بسته های حمایتی بین آسیب‌دیدگان کروناتوزیع بسته های حمایتی بین آسیب‌دیدگان کروناتوزیع بسته های حمایتی بین آسیب‌دیدگان کروناتوزیع بسته های حمایتی بین آسیب‌دیدگان کروناتوزیع بسته های حمایتی بین آسیب‌دیدگان کروناتوزیع بسته های حمایتی بین آسیب‌دیدگان کروناتوزیع بسته های حمایتی بین آسیب‌دیدگان کرونا

عناوین مرتبط

آخرین عناوین