سربازان سلامت

گروه عکس الف،   3981227040

این روز‌ها کادر پزشکی بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی و درمانی در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا هستند، افرادی که با روحیه عالی از جان خود گذشته‌اند تا بیماران را نجات دهند. کادر پزشکی بیمارستان امام رضا(ع) تبریز با تلاش بی وقفه در این خط مقدم مشغول مبارزه می‌باشند.

سربازان سلامتسربازان سلامتسربازان سلامتسربازان سلامتسربازان سلامتسربازان سلامتسربازان سلامتسربازان سلامتسربازان سلامتسربازان سلامتسربازان سلامتسربازان سلامتسربازان سلامتسربازان سلامتسربازان سلامتسربازان سلامتسربازان سلامتسربازان سلامتسربازان سلامتسربازان سلامت

عناوین مرتبط

آخرین عناوین