ضدعفونی معابر شهری تهران برای مقابله با کرونا

گروه عکس الف،   3981226050

عملیات ضدعفونی مناطق شرق تهران در راستای مقابله و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، شامگاه یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط نیرو‌های مقاومت بسیج انجام شد.

ضدعفونی معابر شهری تهران برای مقابله با کروناضدعفونی معابر شهری تهران برای مقابله با کروناضدعفونی معابر شهری تهران برای مقابله با کروناضدعفونی معابر شهری تهران برای مقابله با کروناضدعفونی معابر شهری تهران برای مقابله با کروناضدعفونی معابر شهری تهران برای مقابله با کروناضدعفونی معابر شهری تهران برای مقابله با کروناضدعفونی معابر شهری تهران برای مقابله با کروناضدعفونی معابر شهری تهران برای مقابله با کروناضدعفونی معابر شهری تهران برای مقابله با کروناضدعفونی معابر شهری تهران برای مقابله با کروناضدعفونی معابر شهری تهران برای مقابله با کرونا

آخرین عناوین