آمار بروز جهانی درباره کرونا / حدود ۴۰۰۰ ابتلای جدید در ایتالیا

 3981225126

این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر متعلق به امروز یکشنبه ۲۵ اسفند است.