موج سواری معاند بر موج کرونا

گروه عکس الف،   3981225116

ماجرای خانمی که به گفته شبکه دروغگوی صدای آمریکا به دلیل داشتن ویروس کرونا در چهارراه نبوت کرج روی زمین افتاده بود چه بود.

عناوین مرتبط

آخرین عناوین