آمار بروز جهانی درباره کرونا / چین و ایتالیا همچنان در صدر مبتلایان و فوتی‌ها

 3981224115

این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر متعلق به امروز شنبه ۲۴ اسفند است.