هفت روز در یک نگاه - تلاش برای کنترل کرونا ویروس

محمدسجاد بهرامی، گروه ویدئو الف،   3981224097

از سیاست و اجتماع تا فرهنگ و اقتصاد؛ رخدادهای مهم هر هفته را با یک نگاه ببینید و بخوانید.

ابر آروان

آخرین عناوین