مصوبات هفتمین جلسه ستاد مبارزه با کرونا از زبان نمکی

گروه ویدئو الف،   3981224083

سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان درباره مصوبات و نتایج هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا توضیحاتی ارائه کردند.

عناوین مرتبط

آخرین عناوین