مخالفت دولت با حذف تعطیلات نوروزی

گروه ویدئو الف،   3981221049

روحانی: بعضی‌ها پیشنهاد کردند دولت تعطیلی نوروزی را حذف بکند و به فصل دیگر ببرد که کرونا نیست، به اعتقاد من این کار شدنی نیست.