در این روزها سرانه مطالعه را بالا ببریم

گروه عکس الف،   3981220148

بیاید حالا که خانه نشین شدیم میانگین مطالعه‌ی کشور را بالا ببریم.