گل نرگسِ ماسال

گروه ویدئو الف،   3981220122

روستای ماسال از توابع بخش مرزن آباد شهرستان چالوس قطب تولید گل نرگس است. محصول این روستا در آستانه عید نوروز به بازار مصرف عرضه می‌شود .

گل نرگسِ ماسالگل نرگسِ ماسالگل نرگسِ ماسالگل نرگسِ ماسالگل نرگسِ ماسالگل نرگسِ ماسالگل نرگسِ ماسالگل نرگسِ ماسالگل نرگسِ ماسالگل نرگسِ ماسالگل نرگسِ ماسالگل نرگسِ ماسالگل نرگسِ ماسالگل نرگسِ ماسال
ابر آروان

آخرین عناوین