سوالاتی از برخی بی تدبیری‌ها در مسئله کرونا

گروه ویدئو الف،   3981220116

در مسئله کرونا شاهد برخی بی تدبیری‌هایی هستیم که تا حدی مردم را دچار مشکل کرده است.

عناوین مرتبط

آخرین عناوین