آمریکا، کرونا و چالش های نگران کننده

گروه ویدئو الف،   3981220056

مقامات نيويورک: توانایی ما برای شکست کرونا مختل شده. پرستاران از این که بیمارستان هایشان آمادگی لازم را ندارند، نگرانند. دانشگاه بزرگ سیاتل و واشنگتن در حال تعطیلی است. هزار نفر در یک کشتی قرنطینه شده اند.۴۰۰۰ نفر در نيويورک قرنطینه شدند!

عناوین مرتبط

آخرین عناوین