اخبار خوبی که درباره کرونا نشنیده‌اید

گروه ویدئو الف،   3981220003

در میان حجم انبوه اخباری که این روزها درباره ویروس کرونا منتشر می‌شود، اخباری هستند که کمتر دیده می‌شوند، اما جامعه را امیدوار به شکست این ویروس می‌کنند.