ضدعفونی معابر با ربات

گروه عکس الف،   3981219053

در ووهان چین برای ضدعفونی کردن برخی معابر سطح شهر از این ربات ها استفاده می‌شود.

ضدعفونی معابر با رباتضدعفونی معابر با ربات

عناوین مرتبط

آخرین عناوین