ضد عفونی و گند زدایی شهر اراک

گروه عکس الف،   3981219018

در راستای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس و جهت حفظ سلامتی و ارایه خدمات ایمنی بهینه به شهروندان معابر، اماکن عمومی و خیابان‌های شهر اراک، با همکاری و مشارکت بسیجیان ضدعفونی و گندزدایی شد.

ضد عفونی و گند زدایی شهر اراکضد عفونی و گند زدایی شهر اراکضد عفونی و گند زدایی شهر اراکضد عفونی و گند زدایی شهر اراکضد عفونی و گند زدایی شهر اراکضد عفونی و گند زدایی شهر اراکضد عفونی و گند زدایی شهر اراکضد عفونی و گند زدایی شهر اراکضد عفونی و گند زدایی شهر اراک

آخرین عناوین