دو شرط موفقیت در مبارزه با کرونا

گروه ویدئو الف،   3981218043

حمیدرضا جمشیدی،دبیر ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: بعد از چند روز اولی که به شدت تحت فشار ویروس بودیم، باید خود را جمع کرده و صحنه مبارزه با بیماری را از آی سی یو به نقطه شروع می‌کشاندیم. این نقطه شروع فضاهای عمومی و منازل مردم است.