چه کنیم کرونایی نشویم

گروه ویدئو الف،   3981218021

برای مقابله با کرونا باید نکات بهداشتی را رعایت کنیم نکاتی که رعایت آنها آسان است و می‌تواند افراد را از ابتلا به بیماری مصون نگه دارد