لحظه تصادف قطار شهری با خودرو

گروه ویدئو الف،   3981217135

به نقل از راشاتودی راننده این خودرو که آسیب جدی ندیده بود به سرعت از صحنه تصادف فرار کرد.