لحظه تصادف قطار شهری با خودرو

گروه ویدئو الف،   3981217135

به نقل از راشاتودی راننده این خودرو که آسیب جدی ندیده بود به سرعت از صحنه تصادف فرار کرد.

ابر آروان

آخرین عناوین