تولد یک ترامپ جدید در آسیا و شبه قاره

گروه ویدئو الف،   3981217129

هند قرار است تابعیت ده هزار مسلمان هندی که سال ها در این کشور سکونت دارند را لغو کند. در این‌‌ویدئو ببینید دولت هند چگونه در حال اجرای یک‌قانون نژادپرستانه است؟