افتتاح خط تولید ماسک و مواد ضد عفونی در پالایشگاه نفت پارس

گروه عکس الف،   3981214124

مراسم افتتاح خط تولید الیاف ماسک و مواد ضد عفونی، چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸، با حضور محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در پالایشگاه نفت پارس افتتاح شد.

افتتاح خط تولید ماسک و مواد ضد عفونی در پالایشگاه نفت پارسافتتاح خط تولید ماسک و مواد ضد عفونی در پالایشگاه نفت پارسافتتاح خط تولید ماسک و مواد ضد عفونی در پالایشگاه نفت پارسافتتاح خط تولید ماسک و مواد ضد عفونی در پالایشگاه نفت پارسافتتاح خط تولید ماسک و مواد ضد عفونی در پالایشگاه نفت پارسافتتاح خط تولید ماسک و مواد ضد عفونی در پالایشگاه نفت پارسافتتاح خط تولید ماسک و مواد ضد عفونی در پالایشگاه نفت پارسافتتاح خط تولید ماسک و مواد ضد عفونی در پالایشگاه نفت پارسافتتاح خط تولید ماسک و مواد ضد عفونی در پالایشگاه نفت پارسافتتاح خط تولید ماسک و مواد ضد عفونی در پالایشگاه نفت پارسافتتاح خط تولید ماسک و مواد ضد عفونی در پالایشگاه نفت پارسافتتاح خط تولید ماسک و مواد ضد عفونی در پالایشگاه نفت پارسافتتاح خط تولید ماسک و مواد ضد عفونی در پالایشگاه نفت پارسافتتاح خط تولید ماسک و مواد ضد عفونی در پالایشگاه نفت پارسافتتاح خط تولید ماسک و مواد ضد عفونی در پالایشگاه نفت پارسافتتاح خط تولید ماسک و مواد ضد عفونی در پالایشگاه نفت پارسافتتاح خط تولید ماسک و مواد ضد عفونی در پالایشگاه نفت پارسافتتاح خط تولید ماسک و مواد ضد عفونی در پالایشگاه نفت پارس
ابر آروان

آخرین عناوین