دعوت روحانی از همه برای چالش لبخند

گروه ویدئو الف،   3981214106

رئیس جمهور: همه هنرمندان، دانشمندان، روانشناسان و همه کسانی که می‌توانند برای مردم لبخند به ارمغان بیاورند به فضای مجازی بیایند.