قفسه‌های خالی فروشگاه‌ها در فرانکفورت آلمان

گروه ویدئو الف،   3981214063

دولت آلمان به مردم اعلام کرده اقلام موردنیازشان را خریداری کنند و همین امر باعث خالی شدن اکثر قفسه‌ها در فروشگاه‌ها شده این تصاویر مربوط به فروشگاه معروف Lidl در فرانکفورت آلمان است.