کارگاه تولید ماسک و لباس بهداشتی در بندرعباس

گروه عکس الف،   3981214058

پویش بانوان بندرعباسی در راستای پیشگیری از همه‌گیری بیماری کرونا (کووید ۱۹) و کمک به تهیه اقلام بهداشتی، باعث راه اندازی یک کارگاه تولید ماسک و لباس بهداشتی در بندرعباس شد.

کارگاه تولید ماسک و لباس بهداشتی در بندرعباسکارگاه تولید ماسک و لباس بهداشتی در بندرعباسکارگاه تولید ماسک و لباس بهداشتی در بندرعباسکارگاه تولید ماسک و لباس بهداشتی در بندرعباسکارگاه تولید ماسک و لباس بهداشتی در بندرعباسکارگاه تولید ماسک و لباس بهداشتی در بندرعباسکارگاه تولید ماسک و لباس بهداشتی در بندرعباسکارگاه تولید ماسک و لباس بهداشتی در بندرعباسکارگاه تولید ماسک و لباس بهداشتی در بندرعباسکارگاه تولید ماسک و لباس بهداشتی در بندرعباسکارگاه تولید ماسک و لباس بهداشتی در بندرعباسکارگاه تولید ماسک و لباس بهداشتی در بندرعباسکارگاه تولید ماسک و لباس بهداشتی در بندرعباس
ابر آروان

آخرین عناوین