ادغام یارانه نقدی و معیشتی منتفی شد

گروه اقتصادی الف،   3981212002

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی از تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ مجلس، برای تفکیکی ماندن یارانه معیشتی و یارانه نقدی، تمجید کرد.

به گزارش ایلنا، حسین میرزایی در توییترش، تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ مجلس شورای اسلامی، برای منتفی شدن ادغام یارانه معیشتی و یارانه نقدی را تمجید کرد.

پیش از این شماری از نمایندگان مجلس تصمیم داشتند، که با جلب نظر کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹، یارانه نقدی و معیشتی را یک کاسه کنند تا در نهایت به جای کمک معیشتی و یارانه نقدی، مبلغ ۷۰ هزار تومان زیر عنوان یارانه حمایتی یا هر عنوان دیگری، به هر خانوار پرداخت شود.

این تصمیم نمایندگان موافق ادغام، از آنجا گرفته شده که تعدادی زیادی از اقشار محروم جامعه، نظیر کارگران ساختمانی، بیکاران و بازنشستگان حداقلی بگیر، از دریافت حمایت معیشتی محروم ماندند.

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی در توییت خود، این تصمیم کمیسیون تلفیق را که به مثابه «لطف خدا» توصیف کرده، مرتبط با هفته ها پیگیری و برگزاری جلسه اقناعی برای نمایندگان دانست.

وی تاکید کرد که یکی شدن این دو نوع یارانه نقدی اجحاف در حق تا دهک های محروم جامعه بود.