پویش مردمی همکاری با آتش نشانی برای ضد عفونی اماکن عمومی بندرعباس

گروه عکس الف،   3981211059

با هدف پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا معابر عمومی شهر بندرعباس در حال ضدعفونی است. بدین منظور گروهی از امدادگران و داوطلبان سلامت با همکاری آتش نشانی و با استفاده از ماشین آلات و پمپ‌های سیار شهر را در ساعات پایانی شب ضدعفونی می‌کنند.

پویش مردمی همکاری با آتش نشانی برای ضد عفونی اماکن عمومی بندرعباسپویش مردمی همکاری با آتش نشانی برای ضد عفونی اماکن عمومی بندرعباسپویش مردمی همکاری با آتش نشانی برای ضد عفونی اماکن عمومی بندرعباسپویش مردمی همکاری با آتش نشانی برای ضد عفونی اماکن عمومی بندرعباسپویش مردمی همکاری با آتش نشانی برای ضد عفونی اماکن عمومی بندرعباسپویش مردمی همکاری با آتش نشانی برای ضد عفونی اماکن عمومی بندرعباسپویش مردمی همکاری با آتش نشانی برای ضد عفونی اماکن عمومی بندرعباسپویش مردمی همکاری با آتش نشانی برای ضد عفونی اماکن عمومی بندرعباسپویش مردمی همکاری با آتش نشانی برای ضد عفونی اماکن عمومی بندرعباسپویش مردمی همکاری با آتش نشانی برای ضد عفونی اماکن عمومی بندرعباسپویش مردمی همکاری با آتش نشانی برای ضد عفونی اماکن عمومی بندرعباسپویش مردمی همکاری با آتش نشانی برای ضد عفونی اماکن عمومی بندرعباسپویش مردمی همکاری با آتش نشانی برای ضد عفونی اماکن عمومی بندرعباسپویش مردمی همکاری با آتش نشانی برای ضد عفونی اماکن عمومی بندرعباسپویش مردمی همکاری با آتش نشانی برای ضد عفونی اماکن عمومی بندرعباسپویش مردمی همکاری با آتش نشانی برای ضد عفونی اماکن عمومی بندرعباسپویش مردمی همکاری با آتش نشانی برای ضد عفونی اماکن عمومی بندرعباسپویش مردمی همکاری با آتش نشانی برای ضد عفونی اماکن عمومی بندرعباس

پربحث‌های اخیر

پربحث‌های هفته

ابر آروان

آخرین عناوین