دستگیری سارقان مسلح در منازل شمال تهران

گروه عکس الف،   3981207085

طرح شناسایی و دستگیری باند حرفه ای سارقان مسلح در منازل منطقه شمالی پایتخت توسط ماموران و کارآگاهان پلیس پایتخت در در مقر فرماندهی پلیس آگاهی تهران (آگاهی شاپور) برگزار شد.

 دستگیری سارقان مسلح در منازل شمال تهران دستگیری سارقان مسلح در منازل شمال تهران دستگیری سارقان مسلح در منازل شمال تهران دستگیری سارقان مسلح در منازل شمال تهران دستگیری سارقان مسلح در منازل شمال تهران دستگیری سارقان مسلح در منازل شمال تهران دستگیری سارقان مسلح در منازل شمال تهران دستگیری سارقان مسلح در منازل شمال تهران دستگیری سارقان مسلح در منازل شمال تهران دستگیری سارقان مسلح در منازل شمال تهران دستگیری سارقان مسلح در منازل شمال تهران
ابر آروان

آخرین عناوین