تصاویری از خدمات دهی در بیمارستان کامکار قم

گروه ویدئو الف،   3981207079

پرستاران بیمارستان کامکار قم: ما سارس و آنفلوآنزا را شکست داده‌ایم و کرونا را هم شکست می دهیم.

ابر آروان

آخرین عناوین