واکنش کمدین آمریکایی به هندی صحبت کردن ترامپ

گروه ویدئو الف،   3981207044

تروِر نوآ کمدین معروف آمریکایی در واکنش به هندی صحبت کردن ترامپ، خطاب به هندی‌ها گفت: ناراحت نباشید ترامپ حتی زبان مادری‌اش را هم خوب بلد نیست! ما و شما همدردیم!

ابر آروان

آخرین عناوین