فیلم| چه زمانی از ماسک استفاده کنیم+ فیلم

گروه سلامت الف،   3981207013

معاون بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در واکنش به برخی اظهار نظرها درباره استفاده از ماسک به تشریح این مسئله پرداخت.