در گفتگو با الف مطرح شد میرتاج الدینی: جریان مقابل اصولگرایی در انتخابات، از انسجام کافی برخوردار نبود

گروه سیاسی الف   3981206064 ۳۱ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲۶ تکراری یا غیرقابل انتشار

منتخب مردم تبریز در مجلس یازدهم گفت: جریان مقابل اصولگرایی که حامی دولت و به نوعی عامل روی کار آمدن دولت فعلی بودند به دلیل عدم موفقیت دولت در مباحث اقتصادی، دچار بی انگیزگی و دلسردی شده و از انسجام کافی و جدیت لازم برای یک رقابت سیاسی برخوردار نبود.

میرتاج الدینی: جریان مقابل اصولگرایی در انتخابات، از انسجام کافی برخوردار نبود

سید محمدرضا میرتاج الدینی، منتخب مردم تبریز در مجلس یازدهم،ضمن قدردانی از حضور مردم پای صندوق های رای، درباره میزان مشارکت این دوره از انتخابات مجلس گفت: میزان مشارکت مردم با وجود شرایط خاص تحریمی و فشار اقتصادی در مقایسه با کشورهای خارجی که مدعی دموکراسی هستند و در انتخابات های خود مشارکت سی درصدی دارند قابل قبول و قابل دفاع است.

میرتاج الدینی کاهش حضور مردم در انتخابات را نسبت به دوره های قبل، عدم موفقیت دولت در تحقق شعارهای اقتصادی و همچنین کارنامه ضعیف مجلس فعلی در زمینه اقتصاد و مطالبه گری از دولت دانست و افزود: این اتفاقات موجب دلسردی برخی از اقشار مردم شد لذا برخی عدم شرکت در انتخابات را بی تاثیر در بهبود وضعیت اقتصادی تصور کردند و به پای صندوق رای نیامدند.

این نماینده مجلس موج سواری رسانه های خارجی درباره موضوع ویروس کرونا و شایعات رواج یافته بین مردم را هم از علل اصلی کمرنگ شدن حضور مردم در انتخابات توصیف کرد و گفت: فضا سازی ویروس کرونا در جامعه به گونه ای بود که حتی برخی از افراد انقلابی و پایبند به نظام هم برای به خطر نیفتادن سلامتی خانواده خود از شرکت در انتخابات خودداری کردند.

میر تاج الدینی کمرنگ شدن رقابت بین جناح های سیاسی را هم از علل دیگر کاهش حضور مردم در انتخابات دانست و تصریح کرد: جریان های مقابل اصولگرایی که حامی دولت و به نوعی عامل روی کار آمدن دولت فعلی بودند به دلیل عدم موفقیت دولت در مباحث اقتصادی، دچار بی انگیزگی و دلسردی شده و از انسجام کافی و جدیت لازم برای یک رقابت سیاسی برخوردار نبودند.

میرتاج الدینی در پاسخ به این سوال که آیا کمتر شدن حضور مردم در انتخابات به معنای تخریب مشروعیت نظام است یا یک رویکرد موقتی محسوب می شود گفت: این روی گرداندن برخی از افراد از شرکت در انتخابات مطمئنا یک رویکرد موقتی است و به نوعی واکنش و عکس العمل مردم نسبت به عملکرد ضعیف دولت و مجلس محسوب می شود و در مقابل اگر دولت و مجلس جدید با کارهای تحول آفرین از فشارهای اقتصادی مردم بکاهد، این رویکرد قابل برگشت است.

این نماینده اصول گرای مجلس در پاسخ به این سوال که آیا افرادی که در انتخابات شرکت نکردند در یک تیپ و رویکرد سیاسی هستند، افزود: اقشاری از مردم که در انتخابات شرکت نکردند از طیف های مختلفی هستند که عده زیادی از آنها طیف خاکستری بوده که به هیچ جریان و جناح سیاسی وابستگی ندارند.

میرتاج الدینی درباره مفید بودن یا مضر بودن همسویی مجلس با دولت هم خاطرنشان کرد: اگر همسویی مجلس و دولت را تعامل خوب این دو قوه برای حل مشکلات مردم تفسیر کنیم بسیار مفید است اما اگر این همسویی به این معنی باشد که مجلس اختیاری دربرابر تصمیمات دولت نداشته و نمایندگان مجلس به وکیل الدوله تبدیل شوند این نیز به ضرر جامعه و مردم است.

وی تصریح کرد: مجلس باید مطالبه گر مشکلات مردم باشد و در این جهت در صورت نیاز با دولت هم تعامل داشته باشد و اولویت را برای حل مشکلات مردم در نظر بگیرد.

این نماینده درباره رابطه مجلس یازدهم و دولت دوازدهم می گوید: زمان زیادی از عمر این دولت باقی نمانده است لذا این ارتباط به مانند مجلس هفتم و دولت اصلاحات خواهد بود که البته تصور می شود در این دوره کمی قوی تر هم باشد.

وی افزود: ما به دولت در جهت حل مشکلات مردم کمک خواهیم کرد اما وزرایی که در حل مشکلات معیشتی مردم و دور زدن تحریم ها کارآمد نیستند باید جای خود را به وزرای قوی تری بدهند و رویکرد مجلس یازدهم این است که ترکیب کابینه دولت قوی تر شده و افراد ضعیف تر کنار گذاشته شود.