ادامه اعتراضات جلیغه زردها در فرانسه

گروه ویدئو الف،   3981204133

در برخی از خیابان‌های شهر لیل، معترضین به خودروهای حاضر در خیایان ها آسیب زده و آنها را واژگون کرده‌اند. معترضین با انتخاب روزهای شنبه و نامگذاری آن با عنوان «شنبه سیاه» اعتراضات خود را در هر هفته پیگیری می‌کنند. جنبش اعتراضی جلیقه زردهای فرانسه از ۱۷ ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی و در اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت سوخت و کاهش مالیات ثروتمندان آغاز شد.

ابر آروان

آخرین عناوین