پاسخ تست کرونای محسن هاشمی منفی اعلام شد

گروه اجتماعی الف،   3981204120

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران طی توئیتی نوشت: پاسخ تست کرونای من منفی اعلام شد.